Tulla ymmärretyksi
niin kuin haluaa

ehkä liikaa toivottu

tulla kuulluksi
kun on sanottavaa

ehkä helpompaa

tulla luetuksi omalla tavallaan
sitä yleensä saa

jos enemmän haluaa
on pakko avartaa
lupaa laajentaa

- ja odottaa