etäännyttänyt olisin
kipeän ja itkun
mutta en osannut
en edes lähtöhetkellä