sadan kilometrin jälkeen
puheensorina muuttuu
kansanlauluksi