työlläkö itseni palkitsen
raatamalla näännyksiin
kiveä kiven päälle

hakattuna annan käsien
levätä
viimeiseen