sun kätes mun kädessä
hetki yhdessä

ikuinen ikävä