valoa kohti
vai jo valossa

valoa
valoa
auennutta avautuvaa